Κεντρική Δράση
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιεχόμενα AUA Home | Site Map | contact | english
 
 
 
 
 
 
 
 


Το έργο

Το πρόγραμμα Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Γ.Π.Α. αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) των Τμημάτων του Γ.Π.Α..Πιο συγκεκριμένα στην αναμόρφωση των Π.Π.Σ. με εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και μέσω αυτής στην, χρονικά («διαβίου εκπαίδευση») και τοπικά (e-learning) ανεξάρτητη, άντληση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής πληροφορίας από τους εκπαιδευόμενους φοιτητές (και όχι μόνον).

Η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των Π.Π.Σ. θα γίνει με:

  • Θεσμοθέτηση επιπλέον μαθημάτων Πληροφορικής με εφαρμογές που σχετίζονται με τις Γεωπονικές Επιστήμες.
  • Αναβάθμιση διδακτικών τεχνικών μέσω δημιουργίας και χρήσης «ηλεκτρονικών βιβλίων», ανάπτυξης «πολλαπλής διαδικτυακής βιβλιογραφίας» και εφαρμογής «ηλεκτρονικής μάθησης» (e-learning) και «διαβίου εκπαίδευσης».
  • Βελτίωση Εργαστηριακού και Σεμιναριακού χαρακτήρα της Εκπαίδευσης με ενίσχυση της έρευνας και μύηση των φοιτητών για παραγωγή νέας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης.


Τελευταία Νέα Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008


Την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008 στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών. Αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ η αφίσα της ημερίδας είναι διαθέσιμη εδώ.
                                                                                                                                                                                                                                             
AUA Quick Launch
Media Server
Ο καιρός τώρα
Σύστημα Σπουδών
Αιτήσεις
Κατάλογος
Βιβλιοθήκη
Αρχείο
Εκδόσεις
     Webmaster Last updated: Wed, 18 June, 2008 2:36 PM